Ohjelmistot ovat arkipäivää

Maailmamme pyörii ohjelmistojen kautta. Vaikkei sitä aina tule ajatelleeksi, lähes kaikki toimintamme liittyvät jollakin tavalla ohjelmistoihin, joko hienostuneisiin ja monimutkaisiin, tai alkeellisiin yhden tehtävän ohjelmointeihin. Ohjelmistoista tutuimpia ja samaan aikaan huomaamattomimpia ovat erilaiset käyttöliittymät ja käyttöjärjestelmät. Käyttöliittymä on se linkki ihmisen ja laitteen välillä, joka mahdollistaa laitteen käytön, tiedon siirron ja vuorovaikutuksen tapahtumisen teknologian välityksellä. Toinen jo huomaamattomaksi muuttunut teknologia on internet.

Verkko ja elämä sulassa sovussa

Ihmiset ovat nykyään kaiken aikaa vuorovaikutuksessa laitteiden kanssa, mutta myös vuorovaikutuksessa toistensa ja koko maailman kanssa laitteiden ja teknologian välityksellä. Mullistava ilmiö tämän yhteyden takana on tietenkin internet, joka on teknologian kehityksen myötä tullut niin itsestäänselväksi osaksi arkea, ettei elämää enää pysty kuvittelemaan ilman sitä. Internet on monella tavalla muuttanut maailmassa toimimisen logiikkaa ja vaikuttanut elämän kaikkiin osa-alueisiin. ”Mennä nettiin” tai ”käydä netissä” ovat nykyään lähes tulkoon merkityksensä menettäneitä ilmauksia: netti on jatkuvasti läsnä ja olemme verkossa kaiken aikaa!

Esineiden internet

Myös suurin osa nykyaikaisista ohjelmistoista liittyy internetiin joko siten, että verkkoyhteys on keskeinen osa ohjelmiston toimintaa tai vähintäänkin niin, että ohjelmisto on ladattu netistä. Sellaisetkin ohjelmistot, jotka ovat vielä viime vuosiin saakka olleet täysin itsenäisiä, vain tiettyyn laitteeseen liitettyjä, ovat suurin harppauksin siirtymässä osaksi internetin verkkoa. Esimerkkinä tästä toimivat vaikkapa arkiset esineet kuten kellot tai kodinkoneet. Kahvinkeittimet ovat jo pitkään voineet sisältää ohjelmiston, jonka avulla digitaaliselta näytöltä voidaan valita paahtoaste ja asettaa kahvinkeitolle ajastus. Nykyään ei ole tavatonta, että nämä samat säädöt voidaan tehdä etäohjauksena laitteeseen liittyvän mobiilisovelluksen kautta verkon välityksellä omalta kännykältä käsin. Ilmiölle on annettu jo nimikin, ja se on esineiden internet. Arkiset tavarat ja esineet ovat netissä, ja voimme olla niiden kanssa vuorovaikutuksessa aivan eri tavalla kuin aikaisemmin.

Mistä ohjelmisto koostuu?

Ohjelmistojen ymmärtäminen ja rakentaminen vaativat erilaisia taitoja kuin perinteiset mekaaniset laitteet. Molemmista pystytään tekemään uskomattoman monimutkaisia ja monipuolisia, toimivia ja tehtävänsä hoitavia. Molemmat on kuitenkin mahdollista tehdä myös huonosti, huolimattomasti tai kestämättömästi. Samalla tavoin kuin mekaaninen laite koostuu pienistä toisiinsa liitetyistä osista, joista muodostuu toiminnallinen kokonaisuus, ohjelmistot koostuvat pienistä osista, komennoista ja koodinpätkistä, jotka yhdessä tuottavat lopulta ohjelman, jolla on jokin tarkoitus ja tehtävä. Mekaaninen laite paketoidaan lopuksi kuoreen, joka antaa sille sen tutun muodon ja ulkoasun suojaten sen sisäosia. Ohjelmisto puetaan samalla tavoin, mutta sen ulkoasu on käyttöliittymä eli se, miltä ohjelma näyttää sillä laitteella, jolla sitä on tarkoitus käyttää.

Yhtälailla kuin minkä tahansa käyttöesineen tulee olla huolellisesti, ammattitaidolla valmistettu ja kestää sille suunniteltua käyttöä aiheuttamatta vaaraa käyttäjälleen, myös ohjelmistoja koskevat samat vaatimukset. Huonosti laadittu ohjelmisto, joka on vieläpä liitettynä verkkoon, voi aiheuttaa esimerkiksi tietoturvariskin.

Miten käy yksityisyydelle maailmanlaajuisessa verkossa?

Jos kaikki esineemme kodinkoneista lähtien ovat osa maailmanlaajuista tietoverkkoa, onko olemassa enää yksityistä? Kysymys on monipolvinen ja filosofinenkin. Käytännössä yksityisyyden rajat netin ja ohjelmistojen käytössä tulevat tärkeiksi varsinkin silloin, kun käsitellään arkaluonteisia tai salaisia tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi omat henkilökohtaiset asiat tai asiakas- ja yritystiedot.

Teknologian aikakaudellamme ei voi liikaa korostaa ohjelmistojen ja laitteiden suojelemista ulkopuolisilta hyökkäyksiltä. Yrityksen viestiliikenteen voi suojata esimerkiksi julkisen verkon ohi toimiva paikallinen erillisverkko, VPN. Tällaista tarjoaa esimerkiksi ilmainenvpn.fi. Teknologiset laitteet kuten älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet voi kätevimmin suojata ulkopuolisten tietojenkalastelulta tai haittaohjelmilta ajantasaisella virussuojaohjelmistolla, joita on markkinoilla useita, esimerkiksi avast-antivirus.fi.

Pieni panostus tietoturvalliseen ohjelmistojen käyttöön antaa ison edun maailmassa, joka toimii internetissä, netin logiikalla, pitkälti teknologioiden ajamana.