Mitä mahdollisuuksia virtuaalivaluutat voivat tarjota?

Teknologian kehittymisen myötä on syntynyt uusia digitaalisia ilmiöitä. Virtuaalivaluutat ovat yksi uusimmista ja myös kiinnostavimmista teknologisista innovaatioista. Ne ovat tunnetusti erittäin riskialtis sijoituskohde, mutta toisaalta niiden hyödyntämä teknologia kiinnostaa erityisesti yrityksiä sekä palveluntarjoajia. Tässä artikkelissa tutustutaan siihen, millaisia mahdollisuuksia virtuaalivaluutat voivat tarjota tulevaisuuden maailmalle.

Bitcoinin huippuaika alkaa olla ohi

Virtuaalivaluuttoihin on perinteisesti suhtauduttu riskialttiina sijoituskohteena, joka voi tuottaa joko paljon tuottoa tai johtaa kaikkien sijoitusten menetykseen. Erilaiset virtuaalivaluutat ovat kuitenkin alkaneet hieman menettää kiinnostusta sijoituskohteena ja kryptoverkkoja hyödynnetään yhä enemmän muihin tarkoituksiin. Vaikka esimerkiksi bitcoin ja ethereum ovat edelleen suosittuja sijoituskohteita, niin kryptomarkkinoille on hyvin hankala enää nykyään tuoda täysin uusia virtuaalivaluuttoja.

Virtuaalivaluutat tarjoavat paljon enemmän kuin uuden sijoituskohteen

Vaikka kryptovaluuttoihin sijoittaminen ei ole enää yhtä suosittua kuin esimerkiksi vuosina 2018 ja 2019, niin niiden teknologiasta on alettu kiinnostua entistäkin enemmän. Esimerkiksi ethereumin ja cardanon kryptoverkkojen pohjalle voidaan luoda erilaisia älysopimuksia. Älysopimuksen avulla kryptosijoittaja voi sinetöidä omaisuutensa, jolloin verkon sisäisestä tiedonsiirrosta on onnistuttu tekemään turvallisempaa.

Lisäksi kryptoverkon pohjalle voi luoda erilaisia hajautettuja sovelluksia, jotka ovat tehneen monien elämästä helpompaa. Esimerkiksi Coinbase on tällainen kryptoverkossa toimiva sovellus, joka on tehnyt eri virtuaalivaluuttojen vaihdosta nopeampaa ja helpompaa. BaaS (Blockchain as a service) onkin yhä yleisemmin käyttöön otettu tapa hyödyntää kryptoverkkoa ja lohkoketjuteknologiaa.

Itse lohkoketju eli blockchain on hyvin kiinnostava järjestelmä, jonka ansiosta tiedonsiirrosta on pystytty tekemään turvallisempaa. Hajautetun verkon koodia ei nimittäin pysty kopioimaan, mikä tekee kryptojärjestelmän hakkeroinnista erittäin haastavaa. Tietoturvallisuus on yksi vakavimmista nykyajan ongelmista, joten on tärkeää löytää toimivia ratkaisuja sen parantamiseen.

Yritykset hyödyntävät lohkoketjuteknologiaa jo tällä hetkellä

On monia yrityksiä, jotka ovat ymmärtäneet, miten paljon hyötyä lohkoketjuteknologiasta voisi olla yrityksen näkökulmasta. Tällä hetkellä yrityksen ovat pääasiassa testanneet virtuaalivaluuttojen teknologiaa pääasiassa liiketoiminnan tehostamiseen sekä tuomaan yritykselle lisäarvoa. Hajautetussa verkossa toimivat innovaatiot ovat jo olennainen osa nykyaikaisten yritysten digitaalisia ratkaisuja oli kyse sitten maataloudesta tai teknologiayrityksestä.

Esimerkiksi tunnistautuminen hajautetussa verkossa on nopeampaa ja turvallisempaa kuin keskitetyssä verkossa. Lisäksi lohkoketjuihin perustuvat toimitusketjut ovat paljon tehokkaampia kuin nykyisellä teknologialla tapahtuva tiedonsiirto. Tulevaisuudessa tällaiset digiratkaisut tulevat olemaan entistäkin yleisempiä.

Lohkoketjuteknologia tulee kehittymään paljon lähitulevaisuudessa

Vaikka lohkoketjuteknologia ja kryptoverkko saattavat jo itsessään kuulostaa utopistisilta innovaatioilta, kehitys on vasta täysin alussa. Jo nyt on huomattu, että uusissa virtuaalivaluutoissa hyödynnetään aikaisempaa parempaa teknologiaa. Kun bitcoin suunniteltiin ainoastaan digivaluutaksi, niin uudemmat virtuaalivaluutat tarjoavat paljon muutakin.

Tälläkin hetkellä lohkoketjusovellusten ja virtuaalivaluuttojen parissa tehdään aktiivisesti töitä. Ei siis olisi yllättävää, jos lähitulevaisuudessa keksittäisiin uusia innovaatioita helpottamaan nykyihmisten kiireistä elämää.

Virtuaalivaluuttojen negatiivisista puolista ei pidä hämääntyä

Vaikka virtuaalivaluuttoihin sijoittamiseen liitetään usein huonoja puolia, eivät nämä päde lohkoketjuteknologiaan. Virtuaalivaluuttoja on syytetty mediassa huijauksista, louhimisen energiankulutuksesta sekä rikollisesta toiminnasta. Nämä väitteet ovat muutenkin vain puolitotuuksia. Onneksi yhä useammat ovat ymmärtäneet, mitä mahdollisuuksia virtuaalivaluutat voisivat luoda. Parhaassa tapauksessa virtuaalivaluuttoja voitaisiin alkaa käyttämään maksuvälineenä turvallisemmin. Parasta lohkoketjuteknologiassa ovat kuitenkin teknologiset innovaatiot, jotka ovat tuoneet ratkaisun moniin nykypäivän maailman ongelmiin.

Yhteenveto

Virtuaalivaluutat ovat siis nykyään paljon enemmän kuin vain uudenlainen sijoituskohde. Ne tarjoavat sekä yhteiskunnalle että yrityksille uusia mahdollisuuksia teknologiseen kehitykseen. Lohkoketjun ja hajautetun verkon avulla pystytään luomaan uudenlaisia palveluita, parantamaan tietoturvallisuutta, tehostamaan liiketoimintaa ja nopeuttamaan tiedonsiirtoa. Tulevaisuus näyttää, mitä innovaatioita virtuaalivaluutat voivat tarjota nyky-yhteiskunnalle.